Zasady montażu i demontażu rusztowań

Budową rusztowania mogą zajmować się tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18. rok życia, posiadają w tym zakresie stosowne uprawnienia, a także mają pozwolenie na pracę na wysokości potwierdzone przez lekarza. Zarówno montaż, jak też demontaż rusztowania podlega konkretnym, restrykcyjnym zasadom. Należy się do nich stosować, w przeciwnym razie istnieje ryzyko poniesienia konsekwencji prawnych. Ponadto trzeba pamiętać, że jest to konstrukcja powstająca w trudnych warunkach i na coraz większej wysokości, co ma związek z obniżonym bezpieczeństwem pracy.

Jak poprawnie montować rusztowanie?

Zanim rozpoczną się prace montażowe, konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową dotyczącą stosowanego rusztowania. Następnie przygotowujemy materiały,  metalowe elementy sprawdzamy pod kątem korozji. Teren budowy musi być dokładnie oznaczony oraz wytyczony, aby tym samym ograniczyć do niego dostęp osobom nieupoważnionym i zmniejszyć ryzyko ewentualnego wypadku. W odległości minimum 6 metrów od miejsca budowy umieszczamy tabliczki z napisem „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCI”. Ponadto musimy skontrolować, czy podłoże, na którym zostanie wybudowane rusztowanie, jest stabilne.

Kiedy prace wykonywane są już na wysokości, pracownicy muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia, do czego służą szelki bezpieczeństwa mocowane do elementów stałych. Znajdujące się w niewielkiej odległości od rusztowania przejścia zabezpieczamy daszkami ochronnymi. W ten sposób unikamy wypadków wywołanych na skutek uderzenia materiałami i narzędziami przypadkowo spadającymi z wysokości. Trzeba również pamiętać o uziemieniu rusztowania. Chronimy je w ten sposób przed wyładowaniami atmosferycznymi. Na koniec prac montażowych, na placu budowy umieszczamy tablicę informującą, na której znajduje się data odbioru rusztowania, ale też jego maksymalne obciążenie. 

O czym pamiętać przy demontażu rusztowania?

Po skończonych pracach wysokościowych, rusztowanie trzeba zdemontować. W tym przypadku również istnieją stosowne przepisy i zasady określające, w jaki sposób postępować w takich okolicznościach. Podobnie jak przy montażu, pracownicy muszą być zabezpieczeni szelkami przymocowanymi stabilnie do elementów stałych. Zawsze dementujemy konstrukcję, zaczynając od najwyżej położonej kondygnacji aż do momentu, kiedy usuwamy ostatnią, mającą bezpośredni kontakt z podłożem. Nie można zapomnieć o umieszczeniu informacji o prowadzonych pracach wysokościowych. Tak jak przy montażu, w odległości ok. 6 metrów od miejsca budowy umieszczamy tablicę z napisem „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCI”. 

Zarówno montażu, jak też demontażu rusztowania nigdy nie przeprowadzamy w ograniczonych warunkach oświetleniowych, a więc w godzinach wieczornych i nocnych. Należy, w miarę możliwości, zadbać o dobre oświetlenie naturalne. Nie sprzyjają temu też niekorzystne warunki pogodowe, czyli mgła, silne opady deszczu i śniegu, kiedy ograniczona jest widoczność. Utrudnieniem jest ponadto wiatr, który jednocześnie stwarza niebezpieczeństwo dla pracowników. Nigdy nie montujemy rusztowania w niewielkiej odległości od skrajnych przewodów elektroenergetycznych. 

Zawsze, podczas eksploatacji rusztowania, na placu budowy musi znajdować się osoba odpowiadająca na kontrolę stanu technicznego konstrukcji.