Logo SLV

Baza wiedzy

Uziemienie rusztowań

ntelka ntelka środa, 02/02/2022

Jest ono zbudowane z elementów metalowych solidnie ze sobą połączonych. Montaż rusztowania podlega pewnym zasadom, wśród których jest obowiązek stosowania uziemienia przy rusztowaniu. Celem jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i zapobiegania ewentualnym uderzeniom piorunów. Przy każdym rusztowaniu musi znajdować się instalacja piorunochronna. Jak poprawnie przeprowadzić jej montaż?

 • Konieczność stosowania uziemienia rusztowania
 • 1. Instalację piorunochronną montujemy na rusztowaniu ze względu na zawsze występujące ryzyko uderzenia piorunem. Zasady z tym związane zostały szczegółowo opisane w przepisach dotyczących budowy w punkcie poświęconym uziemieniom i zerowaniu w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1kV. Uziemienie musi spełniać standardy. Przede wszystkim jego oporność mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie może być większa, niż 10 Ohm. Poszczególne uziomy montujemy w odległości 12 m lub większej. W tym celu stosuje się m.in. masy metalowe, które obecne są w ziemi. Dobrze sprawdzają się też metalowe rury wodociągowe.

  2. Trzeba też wiedzieć, że uziemienie musi znajdować się zarówno na zewnątrz budynku, jak też w środku. Wewnątrz może dojść do uszkodzenia izolacji przewodów elektrycznych. Znajdują się one tam ze względu na dużą ilość urządzeń i elektronarzędzi, które są używane w trakcie budowy. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Uziemienie znajduje się na rusztowaniu ze względu na bezpieczeństwo pracowników, które zawsze powinno być priorytetem dla osoby odpowiadającej za zespół i przeprowadzane w miejscu budowy prace.

 • Podstawowe zasady montowania instalacji piorunochronnych
 • 1. A jakie warunki trzeba spełnić, aby uziemienie było wykonane prawidłowo i zgodnie z ogólnymi postanowieniami, które odpowiadają właściwym przepisom o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych? Rusztowania wyposażamy w sprawne i spełniające normy urządzenia piorunochronne. W większości przypadków rusztowanie jest ustawiane przy ścianie budynku. W takiej sytuacji możliwe jest połączenie go ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego. W innych przypadkach istnieje konieczność wykonania urządzenia piorunochronnego na rusztowaniu. Jego zwody pionowe to odcinki rur, których długość to minimum 4 m. Trzeba je połączyć z wierzchołkami ram zewnętrznego rzędu. Wykorzystujemy do tego specjalne złącza wzdłużne. Ponadto trzeba zadbać o zaostrzenie górnych końców rur, co odbywa się przez spłaszczenie.

  2. Pomiędzy kolejnymi zwodami pionowymi musi koniecznie znajdować się odpowiednia odległość, która nie przekracza 12 m. Przy łączeniu zwodów stosuje się przewód odprowadzający wykonany z taśmy ocynkowanej lub miedzianej. Jej wymiary to 3 mm x 20 mm. Alternatywą jest ocynkowany stalowy drut, którego średnica wynosi6 mm.

  3. Zdarza się jednak, że rusztowania są wznoszone w pomieszczeniach zamkniętych. W takich przypadkach uziemienie nie jest konieczne i konstrukcja nie podlega ochronie przed wyładowaniami atmosferycznymi.

  Zostaw komentarz

  Dziękujemy

  Twój komentarz pojawi się po autoryzacji moderatora