Vnútorné zábradlie pre schody

Vnútorné zábradlie pre schody

Vnútorné zábradlie pre schody

katalógové číslo váha [kg]
SLV-70-17-02-01 15,00