Logo SLV

Certificate

Certificat de siguranță în conformitate cu standardele poloneze

  • Certificat de siguranță

    Certificat de siguranță – marca “B”

    Certificatul de siguranță este o confirmare a faptului că schela respectă cerințele descrise în criteriile de evaluare a siguranței produsului K/0812-72/1/12. În plus, atunci când este utilizată în conformitate cu instrucțiunile producătorului, aceasta nu reprezintă un risc pentru viață, sănătate sau mediu.

    Un alt document important este certificatul de conformitate – acesta reprezintă confirmarea faptului că componenta de schelă respectă standardul sau alte cerințe descrise în documente.

    În Polonia, este necesar ca schelele să aibă un certificat de siguranță – cele trei sisteme ale noastre au această aprobare, ceea ce înseamnă că mulți clienți au avut încredere în noi și, prin urmare, pot utiliza schelele noastre fără riscul ca șantierul să fie închis sau alte situații neplăcute în timpul inspecțiilor efectuate de autoritățile care verifică siguranța pe șantierele de construcții.

Procesul de obținere a unui certificat de siguranță implică o examinare în mai multe etape a următoarelor elemente:

– prelevarea de probe,

– testarea produselor

– evaluarea inițială a procesului de producție

– evaluarea sistemului de calitate

– decizia privind certificarea

– eliberarea certificatului

– supravegherea procesului de producție și a sistemului de calitate

– supravegherea prin testarea eșantioanelor din fabrică sau de pe piața liberă.

În cadrul cooperării cu Institutul Polonez de Construcții Mecanizate și Exploatări de Rocă, am testat inițial elementele de bază din punct de vedere al manoperei și durabilității.

În vederea obținerii unui certificat de siguranță, am prezentat următoarele componente pentru testare:

– baze cu șuruburi

– cadrele verticale în cazul sistemelor RAM1 și RAM2, iar în timpul procesului de certificare pentru sistemul modular de standuri și traverse Multisystem

– contravântuiri verticale,

– platforme de lucru și de comunicare

– console de lărgire

– balustrade

– borduri

– conectori de ancorare

– scări de acces, scări

În plus, la cererea partenerilor noștri, efectuăm teste suplimentare, cum ar fi :

– Analiza de rezistență (FEM) a unui nod din oțel al unei schele modulare

– Testarea rezistenței componentelor structurale și a sistemelor de contravântuiri orizontale

– Avizul privind efectul contravântuirii îmbunătățite asupra capacității portante a construcțiilor tipice de schele RAM2.

Lista de mai sus reprezintă doar o parte din problemele pe care le-am abordat împreună cu Institutul.

Mulțumită sprijinului personalului Institutului, în multe ocazii am putut să ne ajutăm partenerii noștri în timpul proiectării tipurilor specializate de structuri pe care au trebuit să le construiască cu schelele noastre.