Pliki do pobrania - Katalogi Systemów

Wszystkie produkowane przez SLV Group rusztowania ramowe (SLV-73 i SLV-70) oraz modułowe (SLV-M), w tym: ramy, podesty, stojaki oraz wszelkie inne akcesoria, spełniają rygorystyczne wymogi polskich oraz europejskich norm bezpieczeństwa pracy. Potwierdzają to certyfikaty Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Szwedzkiego Technicznego Instytutu Badawczego SP oraz Instytutu Arbeidstilsynet z Oslo w Norwegii.

RODO 
Administratorem danych osobowych jest DARIUSZ TELKA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SLV GROUP DARIUSZ TELKA , NIP: 9111679241, REGON: 933024478, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Cieśle 1G, Oleśnica 56-400, adres poczty elektronicznej: rodo@slv-group.eu , tel. +48 71 315 41 40 Podmiotem który prawnie zabezpiecza Nam ochronę Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokaci Kulpa i Kulpa – Podgóreczni sp. p. mająca siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Stefana Batorego 1/4 , 85 – 104, telefon : 600 – 035 – 330 , + 48 52 322 40 29 ; mail: kulpapodgoreczny@wp.pl; Państwa dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego, w celu ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, zawierania umów, wykonywania umów oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu biznesowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak w szczególności prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe; Państwa dane mogą być udostępniane odbiorcom – w niezbędnym zakresie – jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku, gdy wymaga tego umowa, którą dla Państwa realizujemy. W szczególności są to podmioty księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską, pomocy prawnej, płatniczą; Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na realizację umowy, którą dla Państwa wykonujemy , przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa; Uprzejmie informujemy, że posiadacie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo dostępu do treści swoich danych, b) prawo żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych, c) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak nie wpłynie to na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiadacie Państwo prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); Nie przetwarzamy Państwa danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; Dane osobowe przetwarzane są w naszej bezpiecznej infrastrukturze informatycznej w Polsce oraz w siedzibie firmy ; Dane osobowe zabezpieczone są w odpowiedni sposób, który spełnia najwyższe standardy ochrony ; Zabezpieczenie danych osobowych jest monitorowane również przez Naszą Kancelarię Adwokacką ; Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celach kontaktów biznesowych z SLV GROUP Dariusz Telka. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres rodo@slv-group.eu 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności SLV Group Dariusz Telka Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych 1. Pod pojęciem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest przedsiębiorstwo SLV Group Dariusz Telka 56-400 Oleśnica, Cieśle 31 b - zwany dalej Administratorem lub SLV, który prowadzi sklep internetowy pod adresemsklep.slv-group.eu zwany dalej Serwisem 3. Danymi osobowymi są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 4. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych osobowych nie będzie możność zawarcia umowy i realizacji usług. 5. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług świadczonych prze SLV 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 7. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. 8. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 9. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. 10.Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych 11.Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych - w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze analitycznym i statystycznym, polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług ; d) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Czas przetwarzania danych osobowych 12. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. 13. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Odbiorcy danych 14. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, transportowe. 15. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. 16. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Polityka Cookies 17. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies tzw. „ciasteczkach”. 18. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 19. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 20. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest SLV. 21. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; c) zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. 22.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 23. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania z serwisów SLV. 24. W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia postępuj zgodnie z instrukcjami przeglądarki, z której korzystasz. 25. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 26. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów Uprawnienia Użytkownika 27. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 28.Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie przysługuje prawo do jego usunięcia. 29.W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość na adres rodo@slv-group.eu 30.Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych. 31.W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 32.Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora. Wniosek powinien w sposób precyzyjny wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności powinien skazywać z jakiego uprawnienia chce skorzystać wnioskodawca i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie. 33.Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 34.Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. 35.Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano). 36.Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Dane kontaktowe Administratora 37.Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez: a) adres rodo@slv-group.eu; a) Listownie lub osobiście na adres 56-400 Oleśnica, Cieśle 1G