Logo SLV
Wysięgnik z bloczkiem

slv-m

Wysięgnik z bloczkiem

Sygnet SLV

Znak Bezpieczeństwa „B”

safety certificate b

Nasze wyroby posiadają atest Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz znak bezpieczeństwa B.

Zgodność z normą PN-EN 12810 – Rusztowanie elewacyjne z elementów prefabrykowanych oraz PN-EN 12811 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Informacje o materiałach.

Wysięgnik z bloczkiem

Służy do pionowego transportu rusztowań

Parametry i warianty

Numer katalogowy Waga [kg]
SLV-UNI-20-03-01 Wysięgnik z bloczkiem
13,40