Logo SLV
Łącznik dźwigarów

slv-m

Łącznik dźwigarów

Służy do połączenia pionowego dwóch dźwigarów.

Sygnet SLV

Znak Bezpieczeństwa „B”

safety certificate b

Nasze wyroby posiadają atest Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz znak bezpieczeństwa B.

Zgodność z normą PN-EN 12810 – Rusztowanie elewacyjne z elementów prefabrykowanych oraz PN-EN 12811 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Informacje o materiałach.

Łącznik dźwigarów

służy do połączenia pionowego dwóch dźwigarów