Logo SLV
Rama przejściowa – tunelowa stalowa

slv-73

Rama przejściowa – tunelowa stalowa

Umożliwia przejście dla pieszych pod rusztowaniem i zapewnia ochronę podczas montażu.

Sygnet SLV

Znak bezpieczeństwa „B”

safety certificate b

Nasze wyroby posiadają atest Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz znak bezpieczeństwa B.

Zgodność z normą PN-EN 12810 – Rusztowanie elewacyjne z elementów prefabrykowanych oraz PN-EN 12811 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Informacje o materiałach.

Rama przejściowa – tunelowa stalowa

Profil rury ø 48,3 x 2,7 mm, ocynkowana ogniowo.

Parametry i warianty

SLV-73-01-01-08 Wysokość [m] Szerokość [m]
SLV-73-01-01-08 4 podestowa
2,20 1,50