Logo SLV
Rama przejściowa – tunelowa stalowa

slv-70

Rama przejściowa – tunelowa stalowa

umożliwia przejście dla pieszych pod rusztowaniem i zapewnia ochronę podczas montażu

Sygnet SLV

Znak bezpieczeństwa „B”

safety certificate b

Nasze wyroby posiadają atest Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz znak bezpieczeństwa B.

Zgodność z normą PN-EN 12810 – Rusztowanie elewacyjne z elementów prefabrykowanych oraz PN-EN 12811 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Informacje o materiałach.

Rama przejściowa – tunelowa stalowa

rama przejsciowa

profil rury ø 48,3 x 2,7 mm, ocynkowana ogniowo

Parametry i warianty

Numer katalogowy Wysokość [m] Szerokość [m]
SLV-70-01-01-08 4 podestowa rama przejściowa
2,20 1,50
SLV-70-01-01-09 5 podestowa rama przejściowa
2,20 1,80