Logo SLV
Poręcz poprzeczna

slv-70

Poręcz poprzeczna

Służy jako zabezpieczenie boczne, zamykające stronę boczną rusztowania.

Sygnet SLV

Znak bezpieczeństwa „B”

safety certificate b

Nasze wyroby posiadają atest Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz znak bezpieczeństwa B.

Zgodność z normą PN-EN 12810 – Rusztowanie elewacyjne z elementów prefabrykowanych oraz PN-EN 12811 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Informacje o materiałach.

Poręcz poprzeczna

Wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo.

Parametry i warianty

Numer katalogowy Szerokość [m] Waga [kg]
SLV-70-03-03-01 Poręcz poprzeczna
0,74 5,30