Logo SLV
Łącznik dźwigarów

slv-70

Łącznik dźwigarów

Służy do połączenia pionowego dwóch dźwigarów.

Sygnet SLV

Znak bezpieczeństwa „B”

safety certificate b

Nasze wyroby posiadają atest Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz znak bezpieczeństwa B.

Zgodność z normą PN-EN 12810 – Rusztowanie elewacyjne z elementów prefabrykowanych oraz PN-EN 12811 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Informacje o materiałach.

Łącznik dźwigarów

służy do połączenia pionowego dwóch dźwigarów

Parametry i warianty

SLV-UNI-25-01-02 Długość [m] Waga [kg]
SLV-UNI-25-01-02 Łącznik dźwigarów
0,62 1,90