Kontrola rusztowań przed zimą

Rusztowania podlegają codziennej kontroli. Na każdym miejscu budowy, gdzie wykonywane są prace wysokościowe na metalowych konstrukcjach, musi znajdować się osoba odpowiadająca za stan techniczny rusztowania. Codziennie sprawdza go pod kątem stabilności, solidności połączeń oraz sprawności i ewentualnych uszkodzeń wywołanych intensywną eksploatacją. Kiedy zbliża się zima, a prace nie będą na ten czas przerwane, rusztowanie musi zostać jeszcze dokładniej sprawdzone. Niskie temperatury, czasem też mrozy, częste opady, a także silne wiatry to nie najlepsze warunki dla wysokich, metalowych konstrukcji. 

Eksploatacja rusztowania

Zasady użytkowania rusztowań podlegają przepisom prawnym i stosownym normom. Istnieją również instrukcje eksploatacji, ale też montażu konstrukcji, z którymi trzeba się dokładnie zapoznać przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Kluczowe jest, aby pracownikom pracującym na wysokości zapewnić możliwie jak największe bezpieczeństwo. Jest to uwarunkowane m.in. stabilnością rusztowania oraz wytrzymałością dużego obciążenia. Podczas eksploatacji rusztowania nie można ingerować w żaden sposób w jego konstrukcję. Nie ma możliwości uzupełniania go o wykonane na własną rękę elementy, które nie spełniają tym samym norm i nie mają potwierdzonego bezpiecznego stosowania. Są również takie sytuacje, kiedy w konstrukcji znajdują się elementy niebędące w wykazie, który z kolei jest jednym z obowiązkowych punktów dokumentacji technicznej producenta. 

W trakcie eksploatacji rusztowania konieczne jest przeprowadzanie regularnych kontroli jakości konstrukcji. Rusztowanie musi być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym, co może potwierdzić tylko osoba do tego upoważniona. W razie potrzeby należy przeprowadzać prace naprawcze, które mają na celu przywrócenie rusztowaniu odpowiedni stan.

Sprawdzamy stan techniczny konstrukcji

Stan techniczny rusztowania jest sprawdzany na bieżąco, jednak bardziej szczegółowe prace w tym zakresie przeprowadza się przy znaczących dla konstrukcji zmianach, np. warunków pogodowych. Przed zimą bardziej koncentrujemy się na stanie technicznym poszczególnych elementów konstrukcji. Należy zweryfikować, czy ilość i rodzaj elementów znajdujących się obecnie przy rusztowaniu odpowiada wykazowi elementów, jaki stworzony został przez producenta. Przed sezonem zimowym każdy z tych elementów podlega szczegółowej kontroli przeprowadzanej przez osobę do tego upoważnioną. To ona decyduje, czy nadają się one do dalszego użytku czy trzeba je wymienić na nowe. Niektóre można naprawić, ale po przeprowadzonych pracach naprawczych, dotyczy to m.in. zamków włazów podestów komunikacyjnych. 

Kontrolę elementów rusztowania ułatwia „lista kontrolna”. Warto ją stworzyć, ponieważ zawiera ona zakres czynności dotyczących prac kontrolnych. W dokumencie znajdziemy wykaz wszystkich elementów, które trzeba sprawdzić pod kątem sprawności i jakości. To nie tylko usprawnienie dla prac, ale też sposób dokumentowania przeprowadzanych czynności. 

Po kontroli stanu technicznego rusztowania decydujemy, które elementy ze względu na bezpieczeństwo pracowników nie mogą być dopuszczone do dalszego użytkowania. Są to wszelkiego rodzaju elementy metalowe z widocznymi ogniskami korozji. Nie nadają się też części zdeformowane, wygięte i zniekształcone, a także pomosty stalowe, których poszycia i zaczepy są uszkodzone. Na pomostach aluminiowo-sklejkowych nie może być widocznych pęknięć i ubytków. 

Kontrolę rusztowania przed zimą przeprowadzamy w drugiej połowie jesieni. Najlepiej kontrolować pogodę i nie pozostawiać prac na czas, kiedy temperatura wyraźnie się obniży. Dobrym okresem będzie przełom października i listopada.