Jak wybrać rusztowanie elewacyjne?

Rusztowanie elewacyjne zbudowane jest z prefabrykowanych ram, które tworzą pionową konstrukcję nośną. W celu zwiększenia sztywności stosuje się stężenia i pomosty. Rusztowanie elewacyjne ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Wykorzystuje się je przy pracach zewnętrznych na elewacji budynków. Sprawdza się doskonale w przypadku konieczności częstych zmian długości pomostów i wysokości ram. Przy jego wyborze należy zwrócić uwagę na kilka aspektów i parametrów, które decydują o jego solidności i stabilności, ale również możliwości zastosowania. 

Obciążenie rusztowania elewacyjnego

To kluczowy czynnik, który powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze rusztowania. Maksymalne obciążenie to waga, jaką rusztowanie jest w stanie utrzymać. Najczęściej wynosi ono 200 kg/m2 (2kN/m2), chociaż zdarzają się też takie, przy których obciążenie jest mniejsze lub większe. Jest to optymalna wartość, pozwalająca na bezpieczne korzystanie z rusztowania elewacyjnego. Chcąc zaoszczędzić, można wybrać rusztowanie o mniejszym obciążeniu, jednak ze świadomością, że będzie ono zdecydowanie mniej użyteczne.

Wymiary rusztowania

Wysokość rusztowania decyduje o możliwości korzystania z niego przy konkretnych pracach. Jeżeli budynek jest wysoki, to również rusztowanie musi odpowiadać temu parametrowi. Zawsze dopasowujemy go do warunków, w jakich będą przeprowadzane prace. Obecnie na rynku są systemy, które możemy montować bez dodatkowych obliczeń statycznych do 64m. Nie bez znaczenia jest też szerokość podestów, co ma wpływ na bezpieczeństwo i wygodę przeprowadzanych prac. Ponadto to właśnie ona decyduje o możliwości manewru i swobody poruszania się po podeście. Optymalna szerokość podestu to 70 cm, mogą mieć jednak 60 cm, a niekiedy też nawet więcej niż 100 cm. Długość podestu mieści się w granicach 0,74-3,0m.

Sposób mocowania

Montaż rusztowania powinien być łatwy, jednak to właśnie on ma duże znaczenie dla stabilności konstrukcji. Nie każdy może się podjąć tego zadania, a jedynie osoby wykwalifikowane i przeszkolone w tym kierunku. Ważne jest, aby rusztowanie znajdowało się na wyprofilowanym i ustabilizowanym podłożu. Jeżeli chodzi o przechylenie konstrukcji, to nie powinno być ono większe niż 1%. Przy pomostach znajdujących się wyżej niż na wysokości 1 m stosuje się poręcze. Zwracamy uwagę również na geometrię rusztowania. Maksymalne obciążenie decyduje o rozstawie podłużnym ram i szerokości. Obciążenie użytkowe będzie większe, jeżeli na rusztowaniu znajdować się będzie więcej narzędzi i materiałów budowlanych. W celu lepszej stabilizacji rusztowania, musimy je zakotwiczyć do elewacji budynku. Konstrukcje metalowe należy uziemić i wyposażyć dodatkowo w piorunochrony.

Poszczególne konstrukcje rusztowań elewacyjnych różnią się między sobą przede wszystkim maksymalnym obciążeniem, wymiarami, konstrukcją i elementami, a także możliwościami montażu. Zawsze dopasowujemy rusztowanie do przeprowadzanych prac, do wysokości i szerokości budynku, a także podłoża znajdującego się bezpośrednio przy nim.