U-spojnica

U-spojnica

»Omogućuje upotrebu platformi primjenjivih u sustavu SLV-73

Kataloški broj Visina [m] Težina [kg]
SLV-M-03-01-01 0,73 3,10