Čelična dijagonalna veza

Čelična dijagonalna veza

- izrađena od cijevi ø 48,3 × 2,0, toplo pocinčana - duljina zagrade prilagođena je duljini i visini uvale skele - koristi se za ukrućenje skele

Kataloški broj Dužina [m] Težina [kg]
SLV-70-04-01-01 (na teren 3,00m) 3,66 10,80
SLV-70-04-01-02 (na teren 2,50m) 3,26 9,70
SLV-70-04-01-03 (na teren 2,00m) 2,88 8,50
SLV-70-04-01-04 (na teren 1,50m) 2,56 7,50