O-spojnica / spojnica horyzontalna čelična

O-spojnica / spojnica horyzontalna čelična

- djeluje kao element koji podupire platformu i služi kao ukrućenje konstrukcije

Kataloški broj Visina [m] Težina [kg]
SLV-M-02-01-01 0,73 3,50
SLV-M-02-01-02 1,09 4,50
SLV-M-02-01-03 1,40 5,80
SLV-M-02-01-04 1,57 6,50
SLV-M-02-01-05 2,07 7,80
SLV-M-02-01-06 2,57 9,70
SLV-M-02-01-07 3,07 11,00