Logo SLV
U – transom reinforced

slv-m

U – transom reinforced

Sygnet SLV

Znak bezpieczeństwa “B”

safety certificate b

Nasze wyroby posiadają atest Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz znak bezpieczeństwa B.

Zgodność z normą PN-EN 12810 – Rusztowanie elewacyjne z elementów prefabrykowanych oraz PN-EN 12811 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Informacje o materiałach.

U – transom reinforced

u-rygiel wzmocniony

It has additional reinforcement, thanks to which it is used for wide structures where heavy loads are transferred
Enables the use of platforms from the SLV-73 system

Parameters and variants

Catalog number Length [m] Weight [kg]
SLV-M-03-01-02 reinforced
1.09 6,10
SLV-M-03-01-03 reinforced
1,40 7,70
Sygnet SLV

Ask for an offer

Modular scaffolding enables the implementation of even the most complex projects. Most often