Logo SLV
O-Welded steel platform

slv-m

O-Welded steel platform

Sygnet SLV

Znak bezpieczeństwa “B”

safety certificate b

Nasze wyroby posiadają atest Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz znak bezpieczeństwa B.

Zgodność z normą PN-EN 12810 – Rusztowanie elewacyjne z elementów prefabrykowanych oraz PN-EN 12811 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Informacje o materiałach.

O-Podest stalowy spawany

podset spawany
  • Perforowany, przez co jest antypoślizgowy
  • Pomosty odpowiadają wymogom normy UNI EN 12811
  • Uchwyty podestów bezproblemowo wchodzą w o-rygle, co gwarantuje skrócenie czasu montażu
  • Podesty o szerokości 190 mm używane są najczęściej przy nietypowych konstrukcjach, gdzie niemożliwe jest użycie standardowych podestów

Parameters and variants

Catalog number Length [m] Weight [kg]
SLV-M-08-02-08 steel welded – width 32 cm
0,73 6,40
SLV-M-08-02-09 steel welded – width 32 cm
1,09 8,00
SLV-M-08-02-10 steel welded – width 32 cm
1,40 9,80
SLV-M-08-02-11 steel welded – width 32 cm
1,57 10,50
SLV-M-08-02-12 steel welded – width 32 cm
2,07 13,50
SLV-M-08-02-13 steel welded – width 32 cm
2,57 16,50
SLV-M-08-02-13 steel welded – width 32 cm
3,07 19,50
SLV-M-07-02-01 steel welded – width 19 cm
0,73 5,00
SLV-M-07-02-02 steel welded – width 19 cm
1,09 7,00
SLV-M-07-02-03 steel welded – width 19 cm
1,40 8,50
SLV-M-07-02-04 steel welded – width 19 cm
1,57 9,00
SLV-M-07-02-05 steel welded – width 19 cm
2,07 10,70
SLV-M-07-02-06 steel welded – width 19 cm
2,57 13,00
SLV-M-07-02-07 steel welded – width 19 cm
3,07 18,00