Κιγκλιδώματα για σκάλες

Κιγκλιδώματα για σκάλες

-  χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ
- χρησιμεύει ως εξωτερική και εσωτερική προστασία στις σκάλες

Αριθμός καταλόγουΣτο πεδίο [m]Βάρος [kg]
SLV-M-11-01-05
εξωτερικός
2,5712,60
SLV-M-11-01-06
εξωτερικός
3,0715,80
SLV-M-11-01-07
εσωτερικός
Παγκόσμιος12,00