Οριζόντια αντιρήδα

Οριζόντια αντιρήδα

- κατασκευασμένη από σωλήνα ø 42,4 x 2,5 mm - από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα - καθιστά άκαμπτα τα οριζόντια επίπεδα της σκαλωσιάς - το μήκος της αντιρήδας προσαρμόζεται στο μήκος του πεδίου της σκαλωσιάς

Αριθ. Καταλόγου στο χωράφι Βάρος [κιλά]
SLV-M-06-03-01 2,07 x 2,07 10,00
SLV-M-06-03-02 2,57 x 2,57 12,20
SLV-M-06-03-03 3,07 x 3,07 14,00