Κάθετη αντιρήδα

Κάθετη αντιρήδα

- κατασκευασμένη από σωλήνα ø 48,3 x 2,3 mm - από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα - καθιστά άκαμπτη την κατασκευή της σκαλωσιάς - δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ασυνήθιστων κατασκευών - το μήκος της αντιρήδας προσαρμόζεται στο ύψος του πεδίου της σκαλωσιάς

Αριθ. Καταλόγου στο χωράφι Βάρος [κιλά]
SLV-M-06-01-01 0,73 x 2,00 7,90
SLV-M-06-01-02 1,09 x 2,00 8,30
SLV-M-06-01-03 1,40 x 2,00 8,70
SLV-M-06-01-04 1,57 x 2,00 9,00
SLV-M-06-01-05 2,07 x 2,00 10,00
SLV-M-06-01-06 2,57 x 2,00 11,00
SLV-M-06-01-07 3,07 x 2,00 12,10
SLV-M-06-02-01 0,73 x 1,00 5,15
SLV-M-06-02-02 1,09 x 1,00 5,99
SLV-M-06-02-03 1,40 x 1,00 6,40
SLV-M-06-02-04 1,57 x 1,00 6,90
SLV-M-06-02-05 2,07 x 1,00 8,20
SLV-M-06-02-06 2,57 x 1,00 9,50
SLV-M-06-02-07 3,07 x 1,00 19,80