Αρχικό στοιχείο

Αρχικό στοιχείο

- ένα στοιχείο που επιτρέπει την συναρμολόγηση του πρώτου επιπέδου της σκαλωσιάς καθώς και την συναρμολόγηση των στηριγμάτων, τοποθετείται απευθείας στις βιδωτές υποδοχές - χάρη στη χρήση ενός τέτοιου καλού υλικού, είναι δυνατή η χρήση σωλήνων πάχους 3,2 mm, σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN 12810-1: 2010 - προφίλ σωλήνα ø 48,3 x 3,2· χάλυβας S235JR - βασικό προφίλ ø 57,3 x 3,2· χάλυβας S235JR - ο κάθετος στύλος τοποθετείται στο αρχικό στοιχείο ως βάση της κατασκευής

Αριθ. Καταλόγου ύψος [m] Βάρος [κιλά]
SLV-M-01-05-01 0,23 1,40
SLV-M-01-05-01-0,50 0,50 2,00