Εξωτερικό κιγκλίδωμα σκάλας

Εξωτερικό κιγκλίδωμα σκάλας

- κατασκευασμένο από αλουμίνιο - τοποθετείται από έξω - διαμήκης προστασία στις σκάλες

αριθμός καταλόγου μήκος[m] βάρος [kg]
SLV-73-18-02-01 3,07 17,60
SLV-73-18-02-02 2,57 16,10