Αντιστρεφόμενο σκαλωσιάς 0,36 M χωρίς πείρο

Αντιστρεφόμενο σκαλωσιάς 0,36 M χωρίς πείρο

- κατασκευασμένο από χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ - επιτρέπει την επέκταση του ικριώματος κατά μία πλατφόρμα - τοποθετείται από το εσωτερικό της σκαλωσιάς

αριθμός καταλόγου βάρος [kg]
SLV-73-11-03-03 4,50