Αντιστρεφόμενο σκαλωσιάς 0,36 M με πείρο

Αντιστρεφόμενο σκαλωσιάς 0,36 M με πείρο

- κατασκευασμένο από χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ - επιτρέπει την επέκταση του ικριώματος κατά μία πλατφόρμα - τοποθετείται από την εσωτερική και την εξωτερική πλευρά της σκαλωσιάς

αριθμός καταλόγου βάρος [kg]
SLV-73-11-03-02 4,80