Αντηρίδα πλαισίου

Αντηρίδα πλαισίου

- κατασκευασμένη από χάλυβα, γαλβανισμένη εν θερμώ - επιτρέπει την ρύθμιση του ύψους της πλατφόρμας - τοποθετείται στο πλαίσιο

αριθμός καταλόγου βάρος [kg]
SLV-73-09-01-01 3,50