Πλαίσιο μετάβασης – υπό μορφή χαλύβδινης σήραγγας

Πλαίσιο μετάβασης – υπό μορφή χαλύβδινης σήραγγας

- προφίλ σωλήνα ø 48,3 x 2,7 mm, γαλβανισμένος εν θερμώ - επιτρέπει τη διάβαση πεζών κάτω από τις σκαλωσιές και παρέχει προστασία κατά την συναρμολόγηση

αριθμός καταλόγου ύψος[m] πλάτος[m] βάρος[kg]
SLV-73-01-01-08 4 προσγείωση 2,20 1,50 36,00