Βαθμιδωτό πλαίσιο – γείσο χάλυβα

Βαθμιδωτό πλαίσιο – γείσο χάλυβα

- προφίλ σωλήνα ø 48,3 x 2,7 mm, γαλβανισμένο εν θερμώ - διαθέτει λαβές για την στερέωση κιγκλιδωμάτων και πείρο για την προσαρμογή της πλευρικής πλάκας - χρησιμοποιείται για να περικλείει τις προβολές του κτιρίου

αριθμός καταλόγου μήκος[m] πλάτος[m] βάρος[kg]
SLV-73-01-01-07 2,00 0,73 25,20