Χαλύβδινη λοξή αντιρήδα με σφήνα

Χαλύβδινη λοξή αντιρήδα με σφήνα

- κατασκευασμένη από σωλήνα 48,3 x 2,0 mm, γαλβανισμένη εν θερμώ - μήκος στηρίγματος προσαρμοζόμενο στο μήκος και το ύψος του πεδίου της σκαλωσιάς - χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της σκαλωσιάς

αριθμός καταλόγου μήκος[m] βάρος[kg]
SLV-73-04-02-01 (στο χωράφι 3,07 m) 3,60 8,50
SLV-70-04-02-02 (στο χωράφι 2,57 m) 3,20 7,60
SLV-70-04-02-03 (στο χωράφι 2,07 m) 2,80 6,80