Σύνδεσμος με άγκιστρο

Σύνδεσμος με άγκιστρο

- κατασκευασμένος από χάλυβα, γαλβανισμένος εν θερμώ - μεταβιβάζει τον εξωτερικό φόρτο - χρησιμοποιείται για την αγκίστρωση της σκαλωσιάς στο κτίριο

αριθμός καταλόγου μήκος[m] Βάρος [κιλά]
SLV-UNI-01-01-10 0,30 1,30
SLV-UNI-01-01-09 0,40 2,00
SLV-UNI-01-01-07 0,60 2,40
SLV-UNI-01-01-06 1,00 3,90
SLV-UNI-01-01-04 1,20 4,10
SLV-UNI-01-01-01 2,00 7,50