Βιδωτή σύνδεση κιγκλιδώματος

Βιδωτή σύνδεση κιγκλιδώματος

- κατασκευασμένη από χάλυβα, γαλβανισμένη εν θερμώ - για τοποθέτηση πρόσθετων κιγκλιδωμάτων από την εσωτερική πλευρά του πλαισίου

αριθμός καταλόγου βάρος [kg]
SLV-73-10-01-10 1,10