Βιδωτά στηρίγματα – πόδια

Βιδωτά στηρίγματα – πόδια

- κατασκευασμένα από χάλυβα, γαλβανισμένα - στρογγυλό σπείρωμα διαμέτρου 38 mm - διαστάσεις στηρίγματος 150×150 - αυτοκαθαριζόμενο σπείρωμα - επιτρέπει την επίτευξη υψηλότερων σκαλωσιών μέσω ρύθμισης - διαθέτει εγκοπή για την αποφυγή ξεβιδώματος (περίπου 20 εκ. από το τέλος του σπειρώματος) - το βασικό στοιχείο, από το οποίο ξεκινά η κατασκευή της σκαλωσιάς - χρησιμοποιείται για ευθυγράμμιση των ανισομερειών του εδάφους

αριθμός καταλόγου μήκος[m] βάρος [kg]
SLV-UNI-07-01-01 γαλβανισμός εν θερμώ 0,40 2,70
SLV-UNI-07-01-01 γαλβανικός ψευδάργυρος 0,50 3,35
SLV-UNI-07-01-01 γαλβανισμός εν θερμώ 0,60 3,60
SLV-UNI-07-01-01 γαλβανισμός εν θερμώ 0,80 4,50
SLV-UNI-07-01-01 γαλβανικός ψευδάργυρος 0,80 4,50