Χαλύβδινη πλατφόρμα

Χαλύβδινη πλατφόρμα

Η λαμαρίνα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μεταλλικών πλατφορμών είναι: προφίλ λαμαρίνας S234JRH 1,25 mm ή 1,50 mm Το μέτωπο της πλατφόρμας είναι από λαμαρίνα S355MC 2.0 mm - γαλβανισμένη εν θερμώ - διάτρητη και ως εκ τούτου αντιολισθητική - ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία για σκαλωσιές - αποτελεί τμήμα της οριζοντίου ενίσχυσης της σκαλωσιάς

Αριθ. Καταλόγου Μήκος [μέτρα] πλάτος[m] Βάρος [κιλά]
SLV-70-02-04-01 3,00 0,32 21,60
SLV-70-02-04-02 2,50 0,32 18,20
SLV-70-02-04-03 2,00 0,32 14,90
SLV-70-02-04-04 1,50 0,32 11,60
SLV-70-02-04-05 1,10 0,32 8,60
SLV-70-02-04-06 0,74 0,32 6,50

  • Dodatkowe informacje

Produkowane na najnowszej maszynie profilującej w Polsce, drugiej w Europie. Podesty stalowe posiadają indywidualny projekt profilu, który był opracowany wspólnie z niemieckim producentem rusztowań oraz z Niemieckim Instytutem Certyfikującym rusztowania. Dzięki nowoczesnej linii profilującej jesteśmy w stanie wyprodukować podesty o szerokości 160, 190, 290 i 320 mm. Wszystkie elementy do produkcji podestów wykonywane są u nas w firmie. W poszczególnych etapach występuje wyrywkowa kontrola, tak aby zapobiec występowaniu wadliwych partii. Cały proces produkcji profilu, a później spawania odbywa się bez ingerencji człowieka. Poprzez to wyeliminowaliśmy błędy ludzkie. Podesty spawane są na trzech zrobotyzowanych stanowiskach spawalniczych.