Πλαίσιο μετάβασης – υπό μορφή χαλύβδινης σήραγγας

Πλαίσιο μετάβασης – υπό μορφή χαλύβδινης σήραγγας

- προφίλ σωλήνα ø 48,3 x 2,7 mm, γαλβανισμένος εν θερμώ - επιτρέπει τη διάβαση πεζών κάτω από τις σκαλωσιές και παρέχει προστασία κατά την συναρμολόγηση
Αριθ. Καταλόγου Μήκος [μέτρα] πλάτος[m] Βάρος [κιλά]
SLV-70-01-01-08 4 πλατφόρμα 2,20 1,50 36,00
SLV-70-01-01-09 5 πλατφόρμα 1,50 0,74 6,70