Κάτω προσαρμογή της αντιρήδας

Κάτω προσαρμογή της αντιρήδας

- κατασκευασμένη από χάλυβα, γαλβανισμένη εν θερμώ - απαραίτητη για την προσαρμογή της αντιρήδας επί του χαμηλότερου πεδίου

Αριθ. Καταλόγου Βάρος [κιλά]
SLV-70-08-01-01 0,70