Αντιστρεφόμενο σκαλωσιάς 0,32M με πείρο

Αντιστρεφόμενο σκαλωσιάς 0,32M με πείρο

- κατασκευασμένο από χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ - επιτρέπει την επέκταση του ικριώματος κατά μία πλατφόρμα - τοποθετείται από την εξωτερική πλευρά της σκαλωσιάς

Αριθ. Καταλόγου Βάρος [κιλά]
SLV-70-11-03-02 5,20