Χαλύβδινη λοξή αντιρήδα

Χαλύβδινη λοξή αντιρήδα

- κατασκευασμένη από σωλήνα ø 48,3 x 2,0 mm, γαλβανισμένη εν θερμώ - μήκος στηρίγματος προσαρμοζόμενο στο μήκος και το ύψος του πεδίου της σκαλωσιάς - χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της σκαλωσιάς

Αριθ. Καταλόγου Μήκος [μέτρα] Βάρος [κιλά]
SLV-70-04-01-01 (στο χωράφι 3,00m) 3,66 10,80
SLV-70-04-01-02 (στο χωράφι 2,50m) 3,26 9,70
SLV-70-04-01-03 (στο χωράφι 2,00m) 2,88 8,50
SLV-70-04-01-04 (στο χωράφι 1,50m) 2,56 7,50