Μανδαλωτή σύνδεση κιγκλιδώματος

Μανδαλωτή σύνδεση κιγκλιδώματος

- κατασκευασμένη από χάλυβα, γαλβανισμένη εν θερμώ - για τοποθέτηση πρόσθετων κιγκλιδωμάτων από την εσωτερική πλευρά του πλαισίου

Αριθ. Καταλόγου Βάρος [κιλά]
SLV-70-10-01-10 21,60