Dlaczego rusztowanie powinno mieć atesty?

Praca na rusztowaniu, a więc na dużej wysokości związana jest z podwyższonym ryzykiem wypadku i związanych z tym obrażeń. Oznacza to, że pracownicy bezwzględnie muszą przestrzegać wszystkich zasad BHP oraz posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą postępowania w trudnych warunkach. Duże znaczenie dla bezpieczeństwa prac na rusztowaniu ma stabilność i jakość konstrukcji. Potwierdzeniem ich standardów oraz bezpieczeństwa użytkowania są certyfikat oraz przyznane atesty. Co zyskujesz, wybierając certyfikowane rusztowania i czy każde dopuszczone do użytku musi przejść restrykcyjne testy?

 

Dobrowolna certyfikacja

W wielu branżach certyfikacja finalnych produktów jest obowiązkowa. Dotyczy to m.in. przemysłu motoryzacyjnego i stoczniowego. Bez testów i niezbędnych atestów produkt nie może być dopuszczony do użytku. Inaczej jest w przypadku rusztowań, których zasady certyfikacji są regulowane przez prawo poszczególnych państw. Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo ich użytkowania jest warunkiem koniecznym m.in. w Niemczech i Szwecji. W Polsce, podobnie jak w Czechach, certyfikacja jest dobrowolna, a więc na rynku sprzedaży i wynajmu rusztowań są dostępne produkty bez żadnej certyfikacji. Obrót nimi, jak również ich użytkowanie jest zgodne z prawem i nie podlega żadnej karze.

Rusztowania spełniające standardy bezpieczeństwa

Decydując się na rusztowania bez certyfikatu, nigdy nie możemy mieć pewności, że zapewniają one maksymalne bezpieczeństwo użytkowania i pracy na wysokości. Ich maksymalne obciążenie nie jest potwierdzone żadnymi badaniami, a więc za każdym razem podczas prac wysokościowych podejmujemy duże ryzyko. Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia standardów bezpieczeństwa. W Polsce do certyfikacji systemów rusztowań uprawniony jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Certyfikacja odbywa się zgodnie z „Kryteriami Oceny Wyrobów Pod Względem Bezpieczeństwa”, które są właściwe dla konkretnego typu rusztowania. Opracowuje się je z uwzględnieniem wielu europejskich norm, w tym m.in. EN 12810 i  EN 12811. W ramach certyfikacji rusztowania przeprowadzane są w laboratoriach badawczych badania mechaniczne poszczególnych elementów. Dodatkowo systemy poddawane są analizie statystycznej, a także opracowywana jest dla nich szczegółowa instrukcja obsługi i użytkowania.

Certyfikat dla rusztowania świadczy, że system spełnia wszelkie rygorystyczne normy, jest bezpieczny w użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, konstrukcja jest stabilna i cechuje się konkretnym maksymalnym obciążeniem, które zostało potwierdzone w testach mechanicznych.

Znak bezpieczeństwa B

Rusztowania, które są dostępne w naszej ofercie, posiadają niezbędne certyfikaty, a także znak bezpieczeństwa B. W ramach tego znaku systemy przechodzą testy przeprowadzane przez niezależną jednostkę. W zakresie podejmowanych działań przeprowadzane są szczegółowe badania rusztowania, oceniany jest system zarządzania dostawcy, ale również prowadzone są nadzór i kontrola systemu w okresie ważności certyfikacji. To oznacza, że nasze rusztowania podlegają regularnym testom, które potwierdzają ich bezpieczeństwo i jakość. 

Certyfikacja rusztowania jest dobrowolna, ale jej brak dla potencjalnego użytkownika oznacza duże ryzyko. Wybierając systemy certyfikowane, masz pewność, że korzystasz z przetestowanych, bezpiecznych i sprawdzonych konstrukcji.