SLV-M

<p><strong>Charakteristika<br />a použití<br />systému<br /></strong></p>
SLV-M

Charakteristika
a použití
systému

zwiń
rozwiń

Modulová lešení MULTISYSTEM lze používat mimo jiné jako:

 • fasádní lešení
 • mobilní lešení
 • závěsné lešení
 • průmyslové lešení
 • lešení s
 • nepravidelným a složitým tvarem
 • prostorové lešení
 • pracovní plošiny
 • konstrukce pódií a tribun
 • schodiště
 • lešení pro reklamní banner

PŘEDNOSTI

jednoduché a rychlé montáže bylo dosaženo díky použití prefabrikovaných dílů
» stabilní a tuhá konstrukce a diagonální výztuhy umožňují přenášet těžká břemena
» bezpečná komunikace a volný přístup k pracovištím
» možnost provádění prací v ergonomické a bezpečné poloze
» možnost vertikální komunikace přes průlezy v komunikačních plošinách nebo přes vnější schodiště
» ochranná zábradlí a obrubníky pro zajištění bezpečné práce
» kovové prvky s ochranným zinkovým povlakem zvyšující jejich odolnost proti atmosférickým podmínkám
» možnost přizpůsobení tvaru povrchu pomocí šroubovacích základen
» možnost kombinace modulového lešení s fasádním systémem Ram 1

rysunek techniczny slv-m

1. Dřevěná podložka | 2. Šroubovací základna | 3. Počáteční prvek | 4. Stojan 3,0 m | 5. Stojan 2,0 m | 6. Vodorovná výztuha | 7. Svislá výztuha | 8. O-šroub / Ocelový vodorovný šroub | 9. O-šroub / Ocelový vodorovný šroub | 10. O-šroub / Ocelový vodorovný šroub | 11. O-šroub / Ocelový vodorovný šroub | 12. Kotvicí spojka | 13. Otočný kloub | 14. Ocelová plošina | 15. Komunikační hliníková překližková plošina s žebříkem | 16. Příčná boční deska | 17. Boční deska | 18. Závlačka

BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

» naše výrobky mají atest Institutu mechanizace stavebnictví a těžby hornin a bezpečnostní značku B
» shoda s normou PN-EN 12810 Fasádní lešení z prefabrikovaných prvků