U-ригел

»Позволява използването на платформи, приложими в системата SLV-73

Каталожен №Височина [м]Mаса [кг]
SLV-M-03-01-010,733,10