Конзола 0,74 M

Конзола 0,74 M

- от стомана, горещо поцинкована 
- позволява удължаването на скелето с две платформи
- монтира се от външната страна на скелето

каталожен номертегло [kg]
SLV-70-11-01-019,00