Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach

Prace wykonywane na rusztowaniach związane są z koniecznością przebywania na wysokości. To wymaga zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do ogólnych, ale bardzo sprecyzowanych zasad bezpieczeństwa. Przy pracach na rusztowaniu istnieje bowiem podwyższone ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała. Poziom bezpieczeństwa uzależniony jest m.in. od solidności konstrukcji rusztowania, poprawności jego montażu, a także zachowania pracowników. Zatem na to, czy możemy czuć się bezpiecznie, mamy tylko częściowo bezpośredni wpływ. 

Co mówią przepisy?

Istnieje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w którym zostały zawarte wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na placach budowy. Jest to dokładnie tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. § 109 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 IX 1997 r. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dowiadujemy się z niego o konkretnych wytycznych związanych z przygotowaniem rusztowania, a także zabezpieczenia ścieżek dojścia do stanowiska pracy. Jesteśmy zobowiązani sprawdzić, jaka jest stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Ponadto istnieje ogólny nakaz przeprowadzenia odbioru technicznego rusztowania przez osoby upoważnione.

Kompleksowa kontrola stanu technicznego

Zanim rusztowanie zostanie dopuszczone do użytku, musi przejść dokładną kontrolę stanu technicznego. To właśnie wtedy oceniane są stabilność i wytrzymałość konstrukcji, a także jej maksymalne obciążenie. Do użytku dopuszczone mogą być jedynie takie rusztowania, które mają trwałą podstawę i solidne położenie. Jest to związane z poruszaniem się po nich osób wraz ze sprzętami oraz materiałami budowlanymi. Pracownicy powinni często korzystać z dodatkowych zabezpieczeń, mocowanych do konstrukcji. Są to linki, które również stanowią dodatkowe obciążenie konstrukcji. Z tego powodu, aby można było rozpocząć prace, trzeba przeprowadzić odbiór techniczny, który kończy się wpisem w dzienniku budowy jako potwierdzenie spełnienia wszelkich wymogów przez rusztowanie.

Normy bezpieczeństwa środowiska pracy

Rusztowanie musi spełniać konkretne normy i być zgodne z zasadami bezpieczeństwa. Wszelkie powierzchnie znajdujące się powyżej 1 metra ponad podłogą zabezpieczamy barierkami, które pełnią też funkcję poręczy. Ważną rolę w kwestii bezpieczeństwa odgrywają również krawężniki o minimalnej wysokości 0,15 m. Należy jednak mieć na uwadze, że ewentualnych wypadków można uniknąć, jeżeli pracownicy zachowają wzmożoną ostrożność. Unikamy wychylania się przez barierki, a także koniecznie stosujemy szelki z linką zabezpieczającą, którą mocujemy do stabilnych elementów konstrukcji. Pracownicy powinni mieć zapewnione też akcesoria ochronne, jak kask czy też rękawice o antypoślizgowych powierzchniach. Nie bez znaczenia są buty robocze, najlepiej sprawdzają się solidne buty o antypoślizgowej podeszwie.

Na bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu składają się: stabilność konstrukcji, solidność podłoża, jakość i poprawność montażu, stosowane zabezpieczenia i ostrożność pracowników.