Logo SLV

Baza wiedzy

Odbiór rusztowania i uprawnienia budowlane

ntelka ntelka środa, 02/02/2022

Niemożliwe jest rozpoczęcie prac bez wcześniejszego odbioru systemu. Odbiór techniczny rusztowania musi być przeprowadzony zgodnie z uprawnieniami budowlanymi. Jak więc go wykonać i kto właściwie jest do tego upoważniony.

 • Odbiór techniczny rusztowania. Kto za niego odpowiada?
 • Odbioru technicznego rusztowania nie może dokonać przypadkowa osoba, a jedynie taka, która jest do tego upoważniona zgodnie z obowiązującym prawem. Jest nią kierownik budowy, jeżeli jest osoba powołana do takiej funkcji. W innych przypadkach odpowiedzialność spoczywa na wyznaczonej kompetentnej osobie, która zajmuje się sprawami technicznymi związanymi z danym projektem. Trzeba wiedzieć, że zarówno odbiera ona rusztowanie, jak też do jej obowiązków należy zlecanie jego przeglądów, które powinny odbywać się w trakcie jego eksploatacji. Przeglądy wykonuje się przynajmniej raz w miesiącu, a także po dłuższej niż 10 dni przerwie w użytkowaniu rusztowania. Konieczne jest również ich przeprowadzanie po każdym zarządzeniu przez organ nadzoru budowlanego i po okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych, czyli po silnym wietrze czy intensywnych opadach atmosferycznych. Zgodnie z obowiązującym prawem przegląd trzeba wykonać po zakończonym postępowaniu powypadkowym.

  Odbiór rusztowania krok po kroku

  Odbiór techniczny przeprowadzany jest w kilku etapach ze zwróceniem uwagi na wszystkie elementy rusztowania. Celem jest weryfikacja, czy konstrukcja jest bezpieczna i czy wykonywane na niej prace nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Zanim rusztowanie zostanie odebrane, sprawdzany jest stan podłoża, na którym został ustawiony system. Bardzo ważne jest, aby wcześniej dokonać szczegółowych pomiarów rusztowania, co również jest weryfikowane podczas przeglądu. Wykonywane są również testy, podczas których podejmuje się próby wyrywania kotew. Konieczne jest też sprawdzenie pomostów zabezpieczających i roboczych oraz poprawność działania urządzeń piorunochronnych. Ponadto mierzona jest odległość rusztowania od linii energetycznych i wykonywany jest przegląd wszystkich istniejących zabezpieczeń systemu.

  Potwierdzenie odbioru rusztowania

  Pozytywne przejście przeglądu potwierdzane jest wpisem w dzienniku budowy. Jest to bardzo ważny dokument, w którym znajdziemy lokalizację rusztowania oraz potwierdzenie dopuszczenia konstrukcji do montażu. Zawiera również rodzaj rusztowania wraz z jego wymiarami i przeznaczeniem. Ważnym parametrem znajdującym się w dzienniku budowy jest maksymalne obciążenie konstrukcji i poszczególnych pomostów. Wpis musi zawierać datę przekazania systemu do użytkowania oraz terminy kolejnych przeglądów.

  Nigdy nie prowadzimy prac na nieodebranym rusztowaniu. Wskazuje to na defekty lub niespełnienie normy systemu oraz ryzyko zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

  Zostaw komentarz

  Dziękujemy

  Twój komentarz pojawi się po autoryzacji moderatora