Logo SLV

Baza wiedzy

Ochrona osób postronnych w obszarze prac na rusztowaniach

ntelka ntelka czwartek, 03/02/2022

Dotyczy to jednak nie tylko osób pracujących na rusztowaniu, ale też postronnych, które znajdują się w pobliżu miejsca budowy, renowacji czy konserwacji. Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za projekt i kierownika budowy jest zapewnienie bezpieczeństwa swojemu zespołowi i wszystkim wokół. To od jego decyzji w znaczącym stopniu zależy, jak duże będzie ryzyko nieszczęśliwego wypadku.

 • Zadbaj o pracowników
 • To podstawa prac wykonywanych na wysokości. W każdej firmie pracownicy muszą mieć zapewnione właściwe warunki pracy, które w możliwie jak największym stopniu będą dla nich oznaczały „bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków”. Są oczywiście zawody mniej, jak też bardziej narażone na ewentualne ryzyko wypadku. Zawsze jednak staramy się je minimalizować. Tak jest również w przypadku prac wysokościowych. Przed dopuszczeniem rusztowania do użytkowania, musi zostać ono bardzo dokładnie sprawdzone. Wykonywany jest komisyjny odbiór konstrukcji od wykonawcy przez użytkownika. Musi ono posiadać kompletne zabezpieczenie oraz wszystkie inne elementy zapewniające stabilność konstrukcji. Każdy, kto pracuje na rusztowaniu, powinien być przeszkolony i mieć odpowiednie kwalifikacje. Zdarza się, że ze względu na specyfikę pracy nie możemy zapewnić pracownikom zabezpieczeń zbiorowych. Wtedy każdy z nich musi zostać zabezpieczony środkami ochrony indywidualnej.

  Wyznacz strefę zagrożenia

  Rusztowanie montowane jest w większości przypadków przy budynkach i w sąsiedztwie innych budowli. Są to obszary, które niekoniecznie znajdują się z dala od intensywnie uczęszczanych ulic i chodników. Oznacza to, że w pobliżu i w stosunkowo bliskiej odległości od konstrukcji mogą znaleźć się osoby do tego nieupoważnione oraz wszelkie pojazdy, jak samochody czy rowery. To jest strefa niebezpieczna. Z dużej wysokości mogą spaść ciężkie narzędzia i materiały budowlane. Obszar budowy musi zostać więc ogrodzony i odpowiednio oznaczony.Umieszczamy tablice ostrzegawcze najwyżej 2,5 m od podłoża. Znajdujące się na nich napisy powinny być widoczne z odległości co najmniej 10 m. Zdarza się, że konieczne jest zamontowanie balustrady z poręczą ochronną umieszczoną na wysokości 1,1 m, bądź też budowa ogrodzenia o wysokości co najmniej 1,5 m. Niekiedy teren budowy wyznaczany jest specjalną, fluorescencyjną taśmą.

 • Bezpieczeństwo osób postronnych
 • Wyznaczenie terenu budowy oraz jego ogrodzenie nie zawsze są wystarczające. Ludzie często są ciekawi, co dzieje się na wyznaczonym obszarze i jak postępują prace. Podchodzą niebezpiecznie blisko, a także gromadzą się w większych grupach. Aby zwiększyć bezpieczeństwo osób postronnych, niekiedy wyznacza się jedną osobę, która kontroluje otoczenie. To ona organizuje ruch wokół terenu budowy, informuje o ewentualnej konieczności oddalenia się lub odejścia od barierki. Trzeba też nadzorować wejście na teren budowy. Jeżeli nie jest ono dobrze pilnowane, może dojść do sytuacji, że w kilka chwil na miejscu prac znajdzie się osoba postronna – nieprzeszkolona, bez wymaganych kwalifikacji i bez ubrania roboczego z elementami ochronnymi. Często korzysta się też z dodatkowych elementów zabezpieczających miejsce budowy. Dotyczy to siatek i daszków ochronnych. To one chronią przed upadkiem na podłoże ciężkich materiałów budowlanych, narzędzi i sprzętów.

  Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze, niezależnie od tego, jaką pracę wykonują i w jakim miejscu się znajdują. Dlatego wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz ochrony należy stosować w stosunku do pracowników pracujących na wysokości, jak również osób postronnych znajdujących się w pobliżu terenu wykonywanych prac!

  Zostaw komentarz

  Dziękujemy

  Twój komentarz pojawi się po autoryzacji moderatora