Logo SLV

Aktualności

Kiedy należy przeprowadzać przeglądy rusztowań?

Szymon Szymon piątek, 07/01/2022

Idea inspekcji technicznej rusztowania:

Rusztowanie to jeden z najważniejszych elementów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi pracujących na wysokościach. Przegląd techniczny przeprowadzany odpowiednio często i z odpowiednią dbałością jest kluczem do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy osób znajdujących się na rusztowaniu i w jego pobliżu. Niezależnie od rodzaju rusztowania należy dbać o jego stan techniczny oraz przeprowadzać inspekcje dotyczące jego kondycji.

Wiele osób nie związanych z branżą rusztowań uważa, iż po dokonaniu odbioru technicznego rusztowania, kończy się odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji.

Lekceważony jest ważny etap w całym procesie bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań, jakim jest dokonywanie przeglądów. To właśnie podczas przeglądów rusztowania zauważamy i eliminujemy błędy montażu. Dzięki temu mamy pewność, że konstrukcja jest bezpieczna.

Podczas eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom:

  • Codziennym,
  • Dekadowym,
  • Doraźnym.

Codzienny przegląd techniczny

Najlepiej jest, gdy przeprowadzają go osoby użytkujące dane rusztowanie takie jak  pracownicy pracujący na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu czy:

  • Rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,
  • Rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,
  • Przewody elektryczne są dobrze przymocowane, izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,
  • Stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy,
  • Nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.
safety worker on scaffolding

Doraźny przegląd techniczny rusztowania

Przegląd doraźny należy przeprowadzić zawsze po dłuższej niż dwa tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po każdej burze o sile wiatru przekraczającej 6° w skali Beauforta – 12m/s | 43km/h. Przeprowadza go komisja budowlana, w której skład wchodzi – majster, brygadzista i inspektor nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Przed przystąpieniem do pracy dostrzeżone usterki należy usunąć po każdym przeglądzie. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych zapisuje się w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądy.

Przegląd dekadowy

Przeglądy dekadowe należy wykonywać co 10 dni. Powinien je przeprowadzić konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno – techniczny, np. majster lub kierownik budowy.

Podczas tego przeglądu sprawdza się, czy konstrukcja rusztowania nie zmieniła się na tyle, by stanowić zagrożenie w użytkowaniu rusztowania. Dzięki temu można uniknąć katastrof budowlanych, które mogłyby mieć miejsce podczas użytkowania uszkodzonych konstrukcji budowlanych.

Przegląd techniczny rusztowania – podsumowanie

Każdy eksploatowany element budowlany trzeba regularnie sprawdzać, konserwować i dbać o jego kondycję. Jednak prace wysokościowe, jakie przeprowadza się na rusztowaniach są wyjątkowo niebezpiecznymi czynnościami, dlatego też przegląd techniczny rusztowania jest jedną z najważniejszych praktyk, które obowiązkowo trzeba przeprowadzać. Niezależnie od wielkości budowy, remontu, prac renowacyjnych a tym samym rozmiaru konstrukcji ważne są jego dokładne, systematyczne i odpowiednie oględziny.

Zobacz również

Zostaw komentarz

Dziękujemy

Twój komentarz pojawi się po autoryzacji moderatora